16. Maj

Pošto želite da imate ono što nemate, onda ovde i sada uradite ono što ne radite.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970