16. Maj

Pošto želite da imate ono što nemate, onda ovde i sada uradite ono što ne radite.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs