29. April

Naš um želi da poseduje telo iako savršeno dobro zna da ljubav i brižnost duše poseduju telo i njegov život.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970