28. April

Savršena čestitost i apsolutna sigurnost mogu izuzetno lako i uspešno da se udruže, ako tragaočevo srce napravi samo jedan izbor, a taj izbor je Bog - Otac, Bog - Majka i Bog - Prijatelj.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970