27. April

Bes ima jednog neprijatelja: Mir. Mir nema neprijatelja. Mir ima posebnog prijatelja: Radost. Bes ima samo jednog prijatelja: Uništenje.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970