30. April

Obuzdavam se i stoga uživam u moralnoj lepoti. Proširujem svoj mentalni horizont i stoga uživam u intelektualnoj lepoti. Kopam duboko unutra i stoga uživam u psihičkoj lepoti. Predajem se mom Unutrašnjem Pilotu i stoga uživam u Lepoti Večnoj, Lepoti Beskonačnoj i Lepoti Besmrtnoj.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970