20. April

Kosmička Vizija ima postojanje koje se zove Apsolutna Stvarnost. Stvarnost ima kuću poznatu kao Svest. Svest poseduje dve palate: Moć i Tišinu. Kada živimo u Moći, osećamo da možemo da budemo ravni Bogu. Kada živimo u Tišini, osećamo da je Bog još jedno ime za naše zemaljsko i nebesko postojanje.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970