19. April

Ne plaši se svojih misli. Iskoristi ih. Tvoje misli mogu i stvoriće Nebo u tebi, ako im samo dopustiš da se isprazne od loših želja i da ih istovremeno prepuni uspinjući plamen.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970