18. April

Ko kaže da ti nedostaje vera? Kada težiš, imaš veru u Boga. Kada želiš, imaš veru u sebe. Kada poričeš značaj sopstvenog postojanja, imaš veru u nebožansko. Zbilja, uvek si obdaren verom.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970