13. April

O, Svevišnji, Tebi nudim ono što jesam: duševnu zahvalnost mog života. O deco Svevišnjeg, vama dajem ono što imam: moj život posvećenog služenja i jedinstva.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970