14. April

Pre pet godina moj život je rođen na Zapadu. Zapadni svet me je prihvatio s ljubavlju i radošću. Ja sam prihvatio Zapadni svet sa pouzdanjem. Novi Svet me je prihvatio sa sigurnošću. Ja sam prihvatio Novi Svet sa unutrašnjom potrebom moje duše.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970