12. April

Zaboraviti mračnu uzaludnost slepog neznanja je trajni Božiji Zakon. Zaboraviti užarenu vrelinu ljudskog ponosa je trajni Božiji Zakon. Videti sebe uvek sa osmehom na licu i neumoljivom voljom je trajni Božiji Zakon.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970