11. April

Napravio sam jedan izbor i doneo jednu odluku. Moj izbor je da postanem jedno sa Božijim Životom. Moja odluka je budem večno posvećeni dah u ispunjavanju Božijeg univerzuma.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970