10. April

Moja misao će obuhvatiti čitav opseg ljudskog interesovanja, kada učinim da Bog bude moja jedina misao, a čovečanstvo prihvatim kao svoje jedino duševno interesovanje.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970