9. April

Moj blago leži u božanskim mislima mog uma, u čistim žrtvama mog srca i u svesnom jedinstvu moje duše sa Svevišnjim.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970