Pitanje: Kako mogu da znam da li ispunjavam moju ili tvoju volju?

Sri Chinmoy: Šri Činmoj: Ljudi imaju utisak da je sve u redu ako ispune svoju volju, a ako ne koriste svoju volju, da su beskorisni. Ali duhovna predanost nije takva. Duhovni Učitelj nije kao šef; on je najviši deo tebe samog. I tvoja glava i tvoja stopala su delovi tebe, ali ti znaš da je um razvijeniji od stopala, pa slušaš naloge svog uma, a ne stopala. Međutim, u duhovnom životu ti odlaziš daleko van domena uma. Tvoje postojanje potiče od najviše trostruke Svesti. To konačno biće dolazi iz sat-chit-ananda, beskrajne Istine, beskrajne Svesti i beskrajnog Blaženstva. Ti si njen nerazdvojni deo. Treba da osetiš da sam ja tvoj najviši deo, a ne neki zaseban pojedinac. Ja sam ljudsko biće, naravno, ali ako želiš da se potpuno stopiš sa mojom božanskom svešću, tada moraš da osetiš da si što je moguće prazniji. Jedino ako svoju posudu možeš da ostaviš praznu, moja volja može da uđe i potpuno te ispuni. Ako si već ispunjen svojim individualnim ćudima, sklonostima i sličnim stvarima, tada sam ja izgubljen.

Zato svakog dana odluči da nemaš sopstvenu volju. Svesno se trudi da osetiš da je moja volja tvoja volja. Kada je Hrist rekao: „Neka bude Tvoja Volja“, to je bilo najviše ostvarenje izraženo ljudskim jezikom. Takođe možeš da osetiš potrebu da tvoja volja bude potpuno i neodvojivo jedno sa mojom voljom. Prva stvar koju treba da učiniš rano ujutru je da se ovako moliš Svevišnjem: „Nudim moju volju mom Guruu. Neka njegova svetlost teče u meni i kroz mene“. Moja volja predstavlja Volju Svevišnjeg.

Hteo bih da ti kažem da je beskrajno lakše poći Najvišem preko mene nego direktno ući u Svevišnjeg. Ti možda osećaš da nema potrebe imati duhovnog Učitlja, ali kako ćeš stići do Cilja? Na duhovnim lestvicama ima mnogo prečki, pa ako se ne penješ po njima, kako ćeš stići na vrh? Zato se rano ujutru svakog dana trudi da predaš svoju volju, a istovremeno se potrudi da osetiš da je moja volja i tvoja volja, u obogotvorenom obliku. Tada ćeš videti da ne može biti problema u tvom životu težnje i ostvarenja.