Pitanje: Koje bi mi vežbe preporučio da uvek mogu da pamtim tvoje prisustvo kada fizički nisi tu?

Šri Činmoj: Kada si u mom fizičkom prisustvu, molim te, potrudi se da osetiš jednu stvar: da je božansko u meni, a ne ljudsko u meni, čista ljubav prema tebi. Oseti da nema ničega što božansko u meni ne bi učinilo za tebe. Treba da osetiš da imaš slobodan pristup mojoj duši. Ako treba da pređeš iz svoje dnevne u spavaću sobu, između te dve sobe može da se pojavi neka prepreka. Ali ako želiš da izađeš iz svog postojanja i uđeš u moje božansko postojanje, tu neće biti nikakvog otpora. Ako želiš da uđeš u moje duhovno srce, srce koje neprekidno služi Svevišnjeg u tebi i u svakome, nećeš imati nikakvih teškoća da uđeš u njega. Isto tako, neće biti nikakve prepreke između tvoje težnje i mog prosvetljenja. Ako to možeš da upamtiš, onda ćeš moći da pamtiš i moje prisustvo.

Ako pokušaš da otrčiš iz jedne u drugu sobu u kući, postoji mogućnost da se spotakneš o nešto i slomiš nogu. Ali kad se radi o božanskom u meni, što brže potrčiš ka njemu, to ćeš ga pre dobiti. A što ga pre dobiješ, to bolje za tebe, za mene i za sve.