Pitanje: Da li mi ovde na Zapadu živimo ispunjenije i ako je tako, kakve su posebne duhovne vrednosti od toga?

Šri Činmoj: Pre svega, hajde da ne delimo svet na istočni i zapadni. Ako podelimo Božje Telo na dva dela, ono tada postaje nesavršeno. Ali, ako shvatimo Istok i Zapad kao komplementarne, tada vidimo da svet postaje savršen. Zatim, mi moramo da uđemo u unutrašnji život da bi smo videli koje dobre osobine ima zapadnjak. Pre svega, zapadnjak zna vrednost vremena. Na Zapadu se svaka sekunda računa. Ne samo svaki sat, već se računa svaka sekunda. Veliki je blagoslov znati stvarni značaj vremena.

Druga izražena osobina na Zapadu je dinamizam. Na žalost, neki ljudi zloupotrebljavaju ovaj dinamizam i on postaje neka vrsta agresivne osobine. Sa dinamizmom se krećemo unapred ili unazad ili na dole; ali se bar dešava neko kretanje. Mi se svi sve vreme krećemo, krećemo, krećemo. A ako smo svesni, kretaćemo se napred, a ne nazad.

Zapad zna vrednost vremena i značaj dinamizma, pa već ima dve ruke koje mu pomažu. Ali, tu je i treća lekcija koju treba da nauči. Svaki pojedinac, bez obzira gde je ili koji mu je standard, treba da poznaje i potrebu da nahrani svoju dušu. On uzima tri obroka dnevno da bi nahranio svoje telo. Ako jednog dana uopšte ne jede, možda će osećati da će sledećeg dana umreti. A šta je sa njegovim unutrašnjim postojanjem? Da li provodi makar deset minuta dnevno hraneći svoju dušu? U svakom od nas postoji božansko dete koje smo potpuno zaboravili. Ako osećamo potrebu za unutrašnjim životom, tada moramo da praktikujemo unutrašnji život i da svakog dana hranimo ovo božansko dete.

The inner life is not at all foreign to us. It is something natural and spontaneous. The outer life has been imposed on us, but the inner life came with us from the soul's world. It is self-evolving. The outer life will be meaningful only when the inner life comes to the fore.

Unutrašnji život nije nam uopšte stran. On je prirodan i spontan. Spoljašnji život vam je nametnut, ali unutrašnji život vam je došao iz sveta duše. On neprekidno evoluira. Spoljašnji život će biti značajan jedino kada unutrašnji život izađe na površinu. Duhovni život, unutrašnji život, nije monopol Istoka. Zapad ima svako pravo da prihvati unutrašnji život i da iznutra ispuni sebe. Na Zapadu je jedan veliki, veliki duhovni Učitelj jednom rekao: „Ja i moj Otac smo jedno.“ Kao što na Istoku kažemo, tat twam asi, "Ti koji jesi", tako i na Zapadu imate Hristovu poruku. Ako je Bog Otac, ti si Njegov sin, tada i ti moraš da poseduješ sve božanske osobine koje tvoj Otac ima. Do sada nisi brinuo o Njegovim osobinama. Ako brineš o njima, tvoj Otac je spreman da te obdari Njegovim najvišim i najdragocenijim bogatstvima.