Pitanje: Tokom evolucije, da li će doći trenutak kada više neće biti životinjskih inkarnacija, već će se ljudi rađati automatski ostvareni i neće morati da prolaze kroz proces težnje i unutrašnjeg razvoja?

Šri Činmoj: Ljudi i životinje će nastaviti da se rađaju kao i do sada, ali će se evoluija nastaviti. Mi smo sada ljudska bića. Nismo životinje, ali još uvek imamo mnogo životinjskih osobina. Svađamo se, borimo, imamo ratove, radimo tako mnogo nebožanskih stvari. Mi tvrdimo da vodimo viši život od životinja, ali kada uđemo u sebe vidimo da smo ljudske životinje. A opet, čak i ako imamo životinjske osobine i skolonosti, ipak smo malo napredovali. Ima nekih ljudi među nama koji zaista teže i vape za Bogom. Oni će na kraju videti Istinu, osetiti Istinu i izrasti u Istinu i Svetlost. To je evolucija dovršila.

Nakon četristo ili petsto godina još uvek će biti životinjskih inkarnacija. Biće životinja i biće ljudi. Ali, će na zemlji biti više savršenstva. Danas recimo, možda od hiljadu ljudi samo jedna osoba teži. Ali doći će vreme, kada od hiljadu ljudi samo jedna osoba neće težiti. Biće obrnuto.

Ali, ne možemo da kažemo da će evolucija doći do tačke gde će svi dolaziti na Zemlju ostvareni. To bi inače bilo ovako: Ja sam radio godinama i vekovima da nešto ostvarim, a ti ne bi radio uopšte. Ne, svi moraju naporno da rade; Božja Milost će se spustiti jedino kada naporno radimo. Neki ljudi ostvare Boga dok su veoma mladi. Možda ćeš reći: „Oh, ja meditiram dvadeset ili trideset godina a on je meditirao pet ili deset godina. Kako to da je on ostvario Boga?“ Ali ti ne znaš koliko je on naporno radio u svojoj prethodnoj inkarnaciji. Možda je godinama i godinama meditirao. Mi ga vidimo našim ljudskim očima, ali ne koristimo naše treće oko da vidimo šta se dešavalo u njegovoj prethodnoj inkarnaciji.

Svet je trenutno nesavršen. Postepeno, postepeno će postajati savršen. Ne postoji neko određeno vreme u koje će Svetlost odjednom osvanuti i netežeći ljudi odjednom potrčati ka Cilju. Ne, to je spor, postepen proces.