88. Pitanje: Može li spoljašnji neuspeh da se pretvori u unutrašnji uspeh?

Šri Činmoj: Da, spoljašnji neuspeh može da se pretvori u unutrašnji uspeh pod uslovom da gledaš na spoljašnji neuspeh kao na jedno iskustvo. Ako ne možeš da ga vidiš kao iskustvo, moraš barem da ga shvatiš kao jedan eksperiment. Eksperimentisao si sa nečim, i taj eksperiment nije mogao da ti pruži zadovoljstvo koje si želeo. Ali ako možeš da sa radošću ponudiš eksperiment sam po sebi Svevišnjem, onda je automatski rezultat eksperimenta položen pred Stopala Svevišnjeg.

Eksperiment je kao kuća. Ako ponudiš kuću Svevišnjem, onda sve stvari te kuće – stolice i ostali nameštaj – takođe su položeni Svevišnjem. Ukoliko možeš da ponudiš svoj eksperiment Svevišnjem, onda Mu takođe nudiš rezultate – kao nameštaj kuće. Tvojim davanjem, postaješ jedno sa Svevišnjim, a kad postaneš jedno sa Svevišnjim, automatski eksperimenat postaje unutrašnji uspeh.

Ali ako možeš da posmatraš tvoj spoljašnji neuspeh kao jedno iskustvo, koje je beskrajno superiornije od eksperimenta, onda će sigurno biti uspeh i u unutrašnjem svetu i u spoljašnjem, jer svako iskustvo svesno ili nesvesno otelovljuje božansku Svetlost, koju tragalac prima ili iznosi na površinu shodno njegovoj sposobnosti i prijemčivosti.