87. Pitanje: Da li je reč ’neuspeh’ u Božijem rečniku?

Šri Činmoj: U Božijem rečniku ne postoji takva reč. Ono što vidimo u Njegovom rečniku je „iskustvo.“ „Neuspeh“ je iskustvo. „Uspeh“ je iskustvo. Mi možemo i treba da ih prihvatimo sa istom radošću. Kada Bog radi nešto na spoljašnjem planu, zbog naših sopstvenih umišljenih ideja nazivamo jedan rezultat uspehom, a drugi neuspehom. Ali Bog ne koristi Svoj Um. Bog ispoljava jedno iskustvo kroz koje ljudsko biće mora da prođe. On daje ono iskustvo koje moramo da imamo. Ali ljudska bića imaju unapred zamišljene predstave o tome šta je uspeh. One zavise od spoljašnjih rezultata. „Neuspeh“ odmah upropasti svu njihovu inspiraciju, a „uspeh“ ih uznosi. U slučaju Boga, to je sve iskustvo. Kada On počinje, radi i dovršava, On samo ima niz iskustava.