76. Pitanje: Šta je tajna duše?

Šri Činmoj: Duša nema tajnu, samo ti ne razumeš poruke duše, stoga osećaš da duša ima mnogo tajni. Samo zato što ti ne razumeš Božiju i tajnu duše osećaš da nešto drže skriveno od tebe. Pošto ne znamo Božiju Svetlost i Visinu Samilosti, osećamo da On ima tajne.