75. Pitanje: Šta je suština čoveka?

Šri Činmoj: Suština čoveka je Bog Ljubav, Bog Blaženstvo. U spoljašnjem svetu može se reći da je to Bog Ljubav. U unutrašnjem svetu suština čoveka je Bog Blaženstvo.