74. Pitanje: Da li je nedostatak želja bitan za samoprosvetljenje?

Šri Činmoj: Da, nedostatak želje je bitan za samoprosvetljenje. Ne nedostatak mnogih želja, već je potrebno potpuno odsustvo želje. Potpuni preobražaj želje je potreban za prosvetljenje. .