77. Pitanje: Kako mogu da budem kreativniji?

Šri Činmoj: Možeš da budeš kreativniji ako si u stanju da osećaš da je kreativnost dete sveta mašte, koja je stvarnost sama po sebi na nekom drugom nivou svesti. Spusti ovu stvarnost i dopusti joj da deluje u tebi i kroz tebe.