71. 71. Pitanje: Šta Guru podrazumeva kad kaže,„Idi duboko unutra“?

Šri Činmoj: To znači da želi da shvatiš da ste on i ti jedno i da ste ti i Svevišnji večno jedno.