70. Pitanje: Kako mogu da uđem u Vrt Svetlosti Ljubavi?

Šri Činmoj: U Vrt Svetlosti Ljubavi možeš ući ako si u stanju da uvek budeš iskren u tvom obećanju Svevišnjem u sebi.