72. Pitanje: Da li je imati veru savršen odgovor na sva pitanja?

Šri Činmoj: Imati veru u Boga i imati veru u sebe je savršen odgovor na sva pitanja. Ali naša vera mora da bude nešto unutrašnje i duboko unutra. To nije puko spoljašnje vitalno pouzdanje u sebe. Ova vera je reka koja se uliva u more večno-rastuće, večno-prosvetljujuće stvarnosti. Ako imamo tu vrstu vere u sebe i u Boga, to je savršen odgovor na sva pitanja.