62. Pitanje: Kako život može da postane stvarniji?

Šri Činmoj: Život može postati ne samo stvarniji nego jedina stvarnost ako život smatramo otelotvorenjem Boga Večnog Igrača.