63. Pitanje: Da li je volja moje duše ista kao Božija Volja?

Šri Činmoj: Da, Božija Volja i volja duše su jedno isto. Ali moramo da znamo razliku izmedju volje naše duše i poriva našeg zahtevnog vitala. Ponekad vidimo zadovoljstva-želje zahtevnog vitala kao volju duše. Tad ne možemo da kažemo da su volja duše i Božija Volja jedno. Ali ako uronimo duboko u sebe, sigurno ćemo znati stvarnu volju naše duše, a ta volja i Božija Volja su nerazdvojive. Ta volja je seme koje klija i postaje biljka. Mi je nazivamo voljom duše. Kad izraste u ogromno banjan drvo, zovemo je Božija Volja. Na kraju se ova Volja ispoljava u duši i kroz dušu, srce, um, vital i telo.