Polako

Polako moje srce se uspinje
    Da upali plamen ljubavi božanske.
Polako moje srce se spušta
    Da pronikne u život rudnika lepote.

Polako moje srce preobražava
    Stalan ponos noći neznanja.
Polako moje srce ispunjava
    Zlatni Čas Božijeg Blaženstva.