53. Pitanje: Šta je ključ za čistotu?

Šri Činmoj: Mnogo je ključeva koji otvaraju vrata čistote, ali postoji jedan ključ koji je najbolji, a taj ključ je odsustvo talasa misli u fizičkom umu. Kada je fizički um smiren i tih, čistota automatski osviće u čitavom biću tragaoca.