52. Pitanje: Kako najbolje mogu da ispoljim Svevišnjeg?

Šri Činmoj: Možeš najbolje da ispoljiš Svevišnjeg stalno osećajući na fizičkom planu da si beznadežan i beskoristan bez Njega, jer Svevišnji je neispunjen i nepotpun ako i sve dok On ne ispolji Sebe u i kroz tebe na duhovnom planu.