51. Pitanje: Koja je posebna svrha mog života ovde na Zemlji?

Šri Činmoj: Posebna svrha tvog života ovde na zemlji je ponuditi Svevišnjem ono što misliš da si – more neznanja – i primiti od Svevišnjeg ono što On zna da si – more svetlosti i blaženstva.