Pročistiti

Kako mogu da pročistim svoj um?
Mogu da ga pročistim
   Samim posmatranjem cveta
   I molitvom Bogu
    Da me učini čistim poput tog cveta.
Kako mogu da pročistim svoj um?
Mogu da ga pročistim
   Samim posmatranjem Meseca
   I molitvom Bogu
    Da učini moj um tako tihim poput
    Meseca.
Kako mogu da pročistim svoj um?
Mogu da ga pročistim
   Samim posmatranjem plamena sveće
I molitvom Bogu
   Da učini moj um usmerenim
    Poput plamena.
Posmatranjem cveta,
Posmatranjem meseca
    I
Posmatranjem plamena sveće
   Mogu da pročistim um.
Jednom kad se dogodi pročišćenje u umu,
Polako i sigurno
Telo i vital postaju čisti.
Mentalna čistota dolazi prva
   Za prosvetljenje
   Čitave svesti tela.