38. Pitanje: Šta sprečava dušu da ispoljava svoju božanstvenost?

Šri Činmoj: Kada fizičko telo, vitalna energija, um i srce ne sarađuju sa dušom, duši je teško da ispolji svoju božansku prirodu. Duša poseduje beskrajan Mir, Svetlost i Blaženstvo, i duša ima potencijal i sposobnost da ispoljava Svetlost Svevišnjeg. Ali ukoliko telo, vitalna energija, um i srce svesno odbiju da prihvate svetlost duše, misija duše će biti privremeno odložena. Ali svi neposlušni članovi porodice sigurno će se na kraju predati svetlosti duše. Možemo da ubrzamo ovo dešavanje svesno nastojeći da postanemo jedno sa Mirom, Svetlošću i Blaženstvom duše uz pomoć naše molitve i meditacije.