37. Pitanje: Može li ikad srce koje vapi da izazove nezadovoljstvo Boga?

Šri Činmoj: Da, može. Ako nije savršeno, može da izazove ljutnju Boga čak i dok plače. Ono možda da plače za Mirom, Svetlošću i Blaženstvom pola sata a zatim možda više ne plače, ili plače za zemaljskim darovima, za zemaljskim imenom i slavom. Dok plače za Mirom, Svetlošću i Blaženstvom, sigurno udovoljava Bogu. Ali, koliko dugo srce plače za Svetlošću, Istinom i Blaženstvom? Otprilike pola sata. Potom će se to isto srce družiti sa nečistim umom, ili će agresivna proždrljiva vitalna energija ući u srce. Srce tada postaje žrtva nebožanskih članova porodice. Tada će srce prirodno, učiniti Boga nezadovoljnim. Ali dok srce plače za Mirom, Svetlošću i Blaženstvom, sigurno neće rasrditi Boga. Tako će uvek zadovoljiti Boga.