Postajem

Polako i sigurno
Sa srebrnim suzama
Vidim Božju Glavu.

Nežno i tiho
Sa zlatnim suzama
Udišem Božje Srce.

Stalno i bezuslovno
Sa dijamantskim suzama
Postajem Božje Stopalo.