28. Pitanje: Može li muzika da izrazi više od reči?

Šri Činmoj: Sigurno. Stvarna muzika ne zavisi od reči. Ali, ako muzika zaista ima reči, to ne znači da nije božanska ili da ne pokreće dušu, da ne uzdiže srce. Daleko od toga! Muzika može da otelovljuje reči; a opet, ne mora. Kada želi da izrazi svoju stvarnost, božanstvenost i besmrtnost, ne mora da ima reči. Bez reči može da ponudi svoju besmrtnost duši koja teži u tragaocu. Ali ako muzika ima reči, nije ništa pogrešno u tome. S rečima muzika takođe može da ponudi svoju besmrtnost duši koja teži.

Sa najviše tačke gledišta, muzika nisu same reči; ona nije apstraktan koncept, nije ideja. Muzika je Stvarnost u svojoj najvišoj formi. Bog je Vrhunski Muzičar i On izvodi najvišu Muziku u nama i kroz nas, Njegove odabrane instrumente. On svira na nama na Svoj sopstveni Način. Njemu nisu potrebni ljudski instrumenti ili reči da prenese Svoju Poruku, da prenese Sebe. On može ovo da radi u tišini bez pomoći iz sveta zvuka.