29. Pitanje: Da li je meditacija najviša stvarnost?

_Šri Činmoj: Za tragaoca početnika meditacija je najviša stvarnost. Ali kada postane napredni tragalac, on zna da meditacija vodi do najviše stvarnosti. Onaj ko je dugo vremena, ili sve vreme u neznanju, ko se nikada u svom životu nije molio ni minut, kada on počne da meditira, njegova meditacija je prirodno najviša stvarnost u njegovoj svesti. Ali kada praktikuje meditaciju nekoliko godina, zna da meditacija sama po sebi nije najviša stvarnost. Najviša stvarnost je nešto što postiže, odnosno u šta izrasta kad ide putem koji se zove meditacija.