19. Pitanje: Postoji li jednostavan pristup Bogoostvarenju?

Šri Činmoj: Da, postoji jednostavan pristup Bogoostvarenju. Taj pristup je pristup predanosti. Ako je predanost pristup Bogoostvarenju, onda ćemo ostvariti Boga najlakše i najbrže. Kada se predajemo moramo da znamo da li se predajemo zbog naše bespomoćnosti ili zato što ne možemo da dobijemo rezultat koji želimo od naših dela. Ako se predajemo Bogu iz ovih razloga, ta predanost je beskorisna. Moramo da osećamo da Svevišnji traži da igramo ulogu predanosti. Slušajući Njegovu odluku, mi udovoljavamo Njemu. Potom, ako odemo jedan korak dalje, osetićemo da je On taj koji igra ulogu predanosti u nama. Ako se poistovećujemo sa Njim na dva različita nivoa svesti, vidimo da Bog kao ljudsko u nama igra ulogu predanosti, dok Bog kao božansko u nama igra ulogu Gospoda. Ako možemo ovo da osetimo, naše ostvarenje biće potpuno i savršeno.