Pitanje: Da li mir koji donosiš odozgo tokom meditacija u ovoj prostoriji za konferencije ima ikakvog uticaja na delegate koji ne prisustvuju ovim sastancima?

Šri Činmoj: Svi koji su Ujedinjenim nacijama nesumnjivo su tu došli da bi doneli mir. Neki ljudi, međutim, svesno trče ka cilju, dok drugi trče nesvesno. Ako neko trči svesno, naravno da će njegov napredak biti brži i ubedljiviji. Ako neko svesno hoće da uživa u plodu koji donosimo odozgo našom duševnom težnjom, onda ta osoba dobija više hrane i više pouzdanja i oseća sveispunjujuću ljubav, koja je mir. Petkom, kada se ovde molimo i meditiramo za mir, to zaista pomaže težnji Ujedinjenih nacija. Ponekad ja osećam da to stvarno utiče na delegate koji ne dolaze ovamo. Ali, oprostite mi, moram da kažem da za one koji ne dolaze ovamo i koji ne teže svesno miru kao što mi činimo, efekat neće biti isti. Ovde će svi oni koji su došli da donesu mir Odozgo nesumnjivo dobiti više od onih koji ne dolaze na ove sastanke. Ali, moramo da znamo da kada se ovde molimo i meditiramo, to nije samo za tragaoce koji su ovde, već za sve. Mi smo kao otac. Otac radi, a onda deli svoj novac sa svojom porodicom. I ovde, takođe, mi smo članovi svetske porodice. Sve što zaradimo, nastojimo da podelimo sa drugima.