Pitanje: Svuda unaokolo čujemo za ratove i sukobe. Hteo bih da znam da li su svi ti sukobi deo božanskog poretka?

Šri Činmoj: Dobro pitanje. Istina je da ponekad to jeste Božanska Igra. Dobro i loše u svakom treba da izađe na površinu, a onda, na kraju dobro pobeđuje. A opet, postoji nešto što se zove napad nebožanskih sila u nama ili oko nas. Nakon što izađeš odavde, neko može da dođe i otme ti novčanik. Sad, da li je tvoja karma, ili neko tvoje loše delo dovelo do toga da budeš opljačkan? Daleko od toga! Ti si se molio, ti si meditirao, uradio si ovde sve kako treba. Međutim, oko nas postoje mnoge nebožanske sile i ma koliko mi bili duhovni, ma koliko bili božanski, one nas napadaju. Zato treba da se molimo za stalnu Božiju zaštitu.

Što se tiče sadašnjeg političkog života, nije Božanska namera da pusti sile da se bore kako bi od zla moglo da nastane dobro. Ponekad vidimo da se odugrava Božanska Igra; da se dobro, loše, Božansko i nebožansko igraju i da na kraju osvaneBožansko. Ali, u ovom trenutku, nije tako. Današnji ratovi nisu Božija namera; oni su proizvod ljudske slabosti: „Ja hoću da dokažem celom svetu da su moji pogledi ispravni, a da su tvoji pogledi potpuno pogrešni. Ja hoću da dokažem da sam nešto, u stanju sam da ti zapovedam; ti treba da budeš pod mojim stopalima“. U tome je stvar. Ono što hoćemo je da proširimo svoj autoritet, nerazumni autoritet.

Dešava se to da loše sile u nama izađu na površinu i sprijatelje se sa lošim silama koje su već oko nas. Te sile oko nas su kao pobesneli slonovi, spremni da nas zgaze u svakom trenutku. I tako se slon u nama i slon izvan nas udruže, pa započnu ratovi. A opet, u nama je takođe i jelen koji želi da trči najbrže prema svom božanskom Cilju. Naša težnja, odnosno aspirant u nama, je kao jelen, a vital u nama je kao slepi slon. I zato se spoljašnji slon i unutrašnji slon udruže i pokušavaju da zgaze jelena u nama, pre nego što stigne do svog Cilja. Sva je prilika da će ta dva slona uništiti jelena. Ali, kad jelen stigne do Cilja, onda smo bezbedni. Cilj je sama Svetlost, sama Lepota, sama Radost, sama Moć; i nijedan slon, ma koliko moćan bio, ne može da uništi taj Cilj. Taj Cilj je naš unutrašnji mir.