Pitanje: Da li je meditacija za sve, bez obzira da li neko svesno traga za Bogom?

Šri Činmoj: Da, meditacija je za svakoga, bilo da svesno traga za Bogom ili ne. Stvar je jedino u tome što svako treba da zna dokle želi da ide. Neko može da uči u dečjem vrtiću. A opet, neko drugi može da ode u gimnaziju i na fakultet i stekne master ili doktorsku titulu. Ali, to je spoljašnje znanje. Meditacija nam daje unutrašnju mudrost.

Vi ćete se možda zadovoljiti mrvom unutrašnje mudrosti. A opet, možda ćete uvideti da vas mogu zadovoljiti jedino bezgranični Mir, Svetlost i Blaženstvo. Zato to zavisi od toga gde tragalac želi da se zaustavi. Baš kao što idemo u školu radi spoljašnjeg znanja, treba da meditiramo da bismo stekli unutrašnju mudrost. Ako tragalac hoće da se zadovolji samo malenom količinom Mira, Svetlosti i Blaženstva, onda će to i dobiti. A ako hoće da dobije bezgranični Mir, Svetlost i Blaženstvo, onda će dobiti i to pod uslovom da nastavi da meditira redovno, posvećeno, duševno, bezrezervno i bezuslovno.