Pitanje: Možeš li da nam kažeš kakvo je mesto dobrog karaktera u duhovnom životu?

Šri Činmoj: U duhovnom životu, dobar karakter je vrhunski važan. Dobar karakter znači da životna energija – duševna, bezgranična energija – deluje pomoću tragaoca. Ako tragalac ne vidi bezgraničnu Energiju, Mir, Svetlost i Blaženstvo, kako će onda ostati u svojoj najvišoj svesti?

Ako je neko tragalac, onda treba da bude karakteran čovek; u suprotnom, njegov život će biti protivrečan. Bog je sama čistota. Kroz čistotu čovek ostvaruje Boga. Ako neko hoće da ostvari Boga što je brže moguće, onda čistota mora doći na prvo mesto. Da bi se postigao realan, solidan, opipljiv napredak, čistota je neophodna. Pa ako neko nema dobar karakter, kako će onda imati čistotu? A ako neko nema čistote u srcu i u fizičkom, kako će onda napredovati?

Čistota i karakter idu naporedo. Ako neko ima unutrašnju čistotu, onda ima i dobar karakter. A ako neko ima dobar karakter, onda on u svom unutrašnjem životu održava ogromnu čistotu. Čistota je lestvica kojom se penjemo da stignemo do Božijeg Doma. Bez lestvice, kako da se penjemo?