Pitanje: Ako uvidimo da nas određene situacije uznemiruju, treba li da te situacije izbegavamo ili da pokušamo da se suočimo i izađemo na kraj sa njima?

Šri Činmoj: Izbegavanje nekih situacija nije pravo rešenje. Trebalo bi da se suočimo sa takvim situacijama pomoću svetlosti svoje duše. Danas izbegnemo neku situaciju, a sutra će, upravo zato što smo je izbegli, loše sile te situacije steći još veću snagu. One će misliti da ih izbegavaš ili zato što si slab, ili da ih izbegavaš zato što ti je ispod časti da se baviš njima. A u tom slučaju, one će ti se suprotstaviti sa još više snage.

Ako pokušavaš da izbegavaš, možeš to izbeći ovde, ali ćeš tamo biti uhvaćen. Zato je najbolje suočiti se sa problemom kad se pojavi, a ne pokušavati da ga izbegnemo. Ali, ne bi trebalo da se suočavaš na situacijom na vojnički način: neko te izaziva, pa ćeš ga udariti. Ne, to je glupo. Ako je u nekom pojedincu neka nebožanska osobina, nećeš je prevazići šutirajući ga ili udarajući ga, već tako što ćeš postati još više prijateljski. Sa više poverenja u tvoj pristup Bogu, treba da izneseš u prvi plan božanske osobine u čoveku ili u situaciji koja izaziva taj problem. Prihvati tu situaciju sa saosećanjem i ljubavlju, pa će na kraju te neprijatne okolnosti morati da postanu prijatne, duševne i plodonosne.