Pitanje: Kako da prosvetlim svoj um?

Šri Činmoj: Tako što ćeš dopustiti svetlosti tvoje duše da dođe do uma kroz srce. To je kao da imaš tri sobe: um, srce i dušu, a jedini način da dođeš do treće sobe je da prođeš kroz drugu. Duša treba da dođe u sobu uma kroz sobu srca. Najpre se koncentriši na dušu i oseti njeno prisustvo u sobi duše. Potom pokušaj da dovedeš dušu u sobu srca. Kad se duša dobro učvrsti u sobi srca, vreme je da ona uđe u sobu uma. I tako, dovodiš dušu u sobu uma i um postaje prosvetljen. Jedini način da prosvetliš um je da prisustvo duše uvedeš u um. Prvo dovodiš dušu u srce i puštaš da srce bude prosvetljeno. Potom, kad je srce prosvetljeno, puštaš svoju dušu da dođe u um i služi Svevišnjem u umu. Nema drugog načina.