Pitanje: Kako da osećamo više jedinstva sa svojim kolegama?

Šri Činmoj: Ako tvoje kolege nisu duhovne ili nisu sklone duhovnosti, onda treba da ispoljiš više saosećanja i požrtvovanja. Ako je nekom potrebno više dobrote i naklonosti, treba da budeš spreman da daješ toj osobi – ne u skladu sa onim što zaslužuje, već u skladu sa velikodušnošću tvoga srca. Ako je neko neprijatan prema tebi, ili ako ti ne pomaže u tvom radu, treba da osetiš da je to još jedan izazov da postaneš posebno fini, posebno dobar, posebno sladak kako bi mogao da izneseš na površinu dobre osobine u toj osobi. Neki ljudi su dobri, drugi su loši. One koji su loši mi nastojimo da zadobijemo strpljenjem, brižnošću i ljubavlju. Ako budemo postupali prema njima onako kako oni postupaju prema nama, ući ćemo u životinjski svet. Zato treba da radimo na božanski način.