Pitanje: Kako da razvijem i održim osećaj vrednosti i samopoštovanja?

Šri Činmoj: Treba da osetiš da ti je potreban Bog i da imaš Boga. Ti nisi svesna činjenice da je to ono što hoćeš i što ti je potrebno da otkriješ svoju vrednost već ovde. Bog je već ovde, ali Ga ti ne vidiš. Ti si instrument Boga; Njegova Sposobnost, Njegova Vizija, Njegova Stvarnost su ovde i On želi da ih ispoljava pomoću tebe. Ali, kako da toga budeš svesna? Možeš da postaneš svesna pomoću svoje posvećene, duševne težnje i služenja. Ako se moliš i meditiraš, postaćeš svesna Božijeg prisustva u svom životu i videćeš da si zaista vredna Božije Ljubavi. Zbog tvoje molitve i meditacije, Unutrašnji Pilot će te učiniti svesnom Svojih aktivnosti; i videćeš da On ispoljava Svoju Božanstvenost u tebi i pomoću tebe. Kada si svesna toga, ko drugi, ako ne ti, može da bude dostojan? Zato, ako postaneš duševnija, posvećenija i iskrenija u svom pristupu Unutrašnjem Pilotu, lako možeš postati svesna sopstvenih božanskih kvaliteta; jer, shvatićeš da ćeš sve što Bog ima, i ti takođe posedovati.

Trebalo bi da osećaš da je božansko pouzdanje krajnje nužno. Božansko pouzdanje te navodi da osećaš da si dostojna da postaneš Božiji instrument. A šta je božansko pouzdanje? To je pouzdanje u Boga i u sebe. Ukoliko nemaš pouzdanja u Boga i u sebe, ne možeš biti dostojna ničega. Tvoje samopouzdanje ti kaže da ćeš učiniti sve za Boga; a tvoje pouzdanje u Boga ti kaže da će On učiniti sve u tebi i pomoću tebe, da je On više nego željan da se ispolji pomoću tebe. Kad imaš poverenja u sebe i pouzdanja u Boga, moći ćeš da vidiš svoj unutrašnji napredak, a u tom napretku ćeš videti da si zaista dostojna Božije Samilosti, Radosti i Ponosa.