Pitanje: Kad se neko ko ne spada u malobroje odabrane suoči sa nekom odlukom u životu, kako će on znati šta je Božija Volja u stvarima kao što su brak, studije, profesija i slično?

Šri Činmoj: Ako neko spada u malobrojne odabrane, naravno da on onda ima slobodan pistup svom unutrašnjem svetu, a odatle dobija direktnu poruku od Unutrašnjeg Pilota. Ali, ako neko ne spada u odabrane, šta treba da uradi? Pošto oseća da nije u prilici da odluči šta je najbolje za njega, onda treba da pođe nekom u koga ima puno poverenje. Tad njegov problem lako može biti rešen. Pretpostavimo da ste bolesni. Ako ne možete da se izlečite, idete lekaru zato što mu verujete i osećate da će on biti u stanju da vas izleči. Tu veru u njega već imate; to nije nešto što treba da steknete. I u duhovnom životu, ako hoćete da donesete neku važnu odluku u pogledu svog zemaljskog života – brak i slično – pođite nekoj duhovnoj osobi u koju imate vere. Ta osoba će biti u stanju da uđe u vašu dušu i da iznese na površinu pravu poruku vaše duše. Ona će moći da vam kaže da li je brak dobra ideja ili ne.

Međutim, ako neko ne spada u nekolicinu odabranih, to ne znači da nikad neće spadati. Danas on nije među njima, ali sutra će imati dobru priliku da postane jedan od njih. U duhovnom životu će doći vreme kad će tragalac imati više težnje, obilje težnje, bezgraničnu, beskonačnu težnju. Kad ima stalnu, goruću težnju, naravno da će postati jedan od nekolicine odabranih. Tad će moći da reši svoje probleme. Ali zasad, ako neko oseća da nema dovoljno sposobnosti da reši svoje probleme, preporučljivo je da pođe nekom duhovnom Učitelju, koji će mu sigurno preneti ispravnu poruku.